Skip to main content

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant RGPD), es posa de manifest la present Política respecte del tractament i protecció de dades personals.

Aquesta Política de privacitat s’aplica a tots els dispositius, llocs web, plataformes de serveis d’atenció al client i aplicacions de titularitat del responsable que facin referència a la Política de privacitat i/o en continguin algun vincle.

DADES CAPTADES PER EMAILING

Responsable del TractamentConekta Sistemes Informàtics, S.L. amb NIF B66681917, adreçaRiera de Targa, 47 Local 3 (08339) Vilassar de Dalt, Barcelona.
Base Jurídica de Licitud del TractamentConsentiment com a conseqüència de l’emplenament d’un formulari realitzat per una persona interessada (Article 6.1.a del RGPD).
Categories de dades: dades personals bàsiques y adreça de correu electrònic.
Finalitat del TractamentRegistrar el correu electrònic a efectes d’enviament d’informació, mantenir comunicacions.
Conservació de les dadesFins a un cop finalitzada la relació i l’intercanvi d’informació, iniciat amb la consulta.
DestinatarisDestinataris de cessions de dades: no estan previstos. Transferències internacionals de dades: no estan previstes.
Drets de les persones interessadesPoden exercir el dret d’accés, rectificació, de supressió, de portabilitat, de limitació i d’oposició al tractament de les seves dades, enviant una sol·licitud escrita i fonamentada al domicili social. Així mateix, poden presentar les reclamacions que considerin davant de l’Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

Les dades de caràcter personal seran responsabilitat de Conekta Sistemes Informàtics, S.L., d’ara endavant CONEKTA, amb CIF núm. B66681917 i domicili a Riera de Targa, 47 Local 3 (08339) Vilassar de Dalt, Barcelona.

Quines dades recopilem?

La Informació personal són les dades que l’identifiquen individualment o que es relacionen amb una persona identificable; la nostra entitat pot recopilar el nom, adreça postal i l’adreça de correu electrònic.

Si ens proporciona qualsevol informació personal d’altres persones, vostè declara tenir facultats per fer-ho i per permetre’ns utilitzar aquesta informació d’acord a aquesta Política de Privacitat.

Com recopilem la informació personal?

Recopilem la informació personal mitjançant l’emplenament d’un formulari realitzat per la persona interessada a través de la Web.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

  1. El tractament de les seves Dades Personals és necessari per tal que puguem atendre i gestionar la seva sol·licitud de contacte i informació respecte als productes i serveis que apareixen a la Web, notícies de l’empresa i del sector i que ofereix CONEKTA.
  2. Mitjançant la indicació de les seves dades, i de conformitat amb allò que s’estableix a l’article 7 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de 27 de abril (GDRP), vostè consenteix expressament i de forma inequívoca el tractament de les seves dades per a la finalitat indicada a l’apartat anterior. Si no desitja rebre comunicacions electròniques NO marqui la casella per a l’enviament de comunicacions.
  3. CONEKTA es compromet a observar l’obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, a tractar-les de forma confidencial i a guardar-les adoptant les mesures necessàries per a evitar-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.
  4. Les dades amb asterisc (*), en cas de existir, són obligatòries per tractar i gestionar les sol·licituds enviades a la plataforma Web. La resta de dades sol·licitades, la resposta a les quals és opcional, estan destinades a conèixer-lo millor per millorar els serveis proposats, assegurant en tot moment la seva privacitat. Excepte revocació per part seva, CONEKTA podrà enviar-li per correu electrònic informació sobre el lloc, les ofertes i promocions sobre els productes, informació sobre l’entitat o el sector en general.
  5. Haurà de comunicar A CONEKTA les seves dades personals actuals per tal que la informació continguda en els seus fitxers estigui actualitzada i sense errors.

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins al final de la relació i l’intercanvi d’informació, iniciat amb la consulta i/o subscripció, i mentre no en revoqui el seu consentiment.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment donat per vostè per a l’enviament d’informació, sigui aquesta comercial o no.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades no es cediran a cap altra entitat, excepte obligació legal, i no se’n preveuen transferències internacionals.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Pot exercir el seu dret a accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i posició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de forma retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins a aquell moment.

Podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstos en la legislació vigent, al domicili social Riera de Targa, 47 Local 3 (08339) Vilassar de Dalt, Barcelona. En cap cas la revocació per a l’enviament d’informació condiciona l’execució dels compromisos assumits.

En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir major informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, por dirigir-se a l’Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es – C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).

Actualitzacions

Es podran realitzar actualitzacions que puguin comportar algun canvi a la nostra Política de Privacitat: l’informarem puntualment abans que els canvis comencin a ser aplicables. D’aquesta manera podrà conèixer com pretenem utilitzar les seves Dades Personals abans que comencem a fer-ho.

 

Open chat
Hola, estic aqui per ajudar-te